Tổng kết Thực tập sư phạm tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh

Chiều ngày 26 tháng 5 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thực tập sư phạm cấp tỉnh năm học 2022-2023. Về phía lãnh đạo trường Đại học Hà Tĩnh có TS. Trần Thị Ái Đức - Phó Trưởng Ban chỉ đạo thực tập sư phạm cấp tỉnh tham dự. Chiều ngày 26 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường tầng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà…
Attachments:
Download this file (18. Khung NN Trung.pdf)CTĐT NN TRUNG QUOC[ ]594 kB
Download this file (17.Khung NN Anh.pdf)CTĐT NN Anh[ ]673 kB
Download this file (16. Khung KHCT.pdf)CTĐT KHCT[ ]553 kB
Download this file (15. Khung KHMT.pdf)CTĐT KHMT[ ]526 kB
Download this file (14. CT Khung CNTT.pdf)CTĐT CNTT[ ]631 kB
Download this file (13. Khung Xay dung.pdf)CTĐT XAY DUNG[ ]569 kB
Download this file (12. CT Khung QTKD.pdf)CTĐT QTKD[ ]538 kB
Download this file (11. Khung TCNH.pdf)CTĐT TCNH[ ]697 kB
Download this file (10. Khung KE TOAN.pdf)CTĐT KE TOAN[ ]640 kB
Download this file (9. Khung Luat.pdf)CTĐT LUAT[ ]592 kB
Download this file (8. Khung DLLH.pdf)CTĐT QTDVDL&LH[ ]724 kB
Download this file (7. Khung GDTH.pdf)GDTH[ ]583 kB
Download this file (6. Khung GDMN.pdf)CTĐT GDMN[ ]519 kB
Download this file (5. Khung SP Anh.pdf)CTĐT SP ANH[ ]743 kB
Download this file (4. SP Hoa.pdf)CTĐT SP HOA[ ]706 kB
Download this file (3. SP Ly.pdf)CTĐT SP LY[ ]540 kB
Download this file (2. SP Toan.pdf)CTĐT SP TOAN[ ]588 kB
Download this file (1. Khung GGCT.pdf)CTĐT GDCT[ ]465 kB